/api/2/user

/api/2/user

Táto služba sprístupňuje metódy týkajúce sa používateľa.

getInfo

Získa informácie o prihlásenom používateľovi.

Názov Popis
updateLastLogin Indikátor, či sa má aktualizovať posledný čas prihlásenia.
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getInfoRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/user">
      <updateLastLogin>[boolean?]</updateLastLogin>
    </getInfoRequest>
  </Body>
</Envelope>

Odpoveďou sú informácie o používateľovi.

Názov Popis
user Informácie o používateľovi (viď nižšie).
balanceWithVAT Výška kreditu s DPH.

Informácie o používateľovi user sú nasledovné:

Názov Popis
userId Interný identifikátor používateľa. Potrebuje ho portál kvôli volaniu starších webových služieb.
username Prihlasovacie meno používateľa. Prihlasovacím menom je e-mailová adresa používateľa. E-mailová adresa nie je nemenná a používateľ si ju vie kedykoľvek zmeniť. Pre previazanie externých informácií s používateľom treba použiť accountNumber.
customerId Interný identifikátor zákazníka.
accountId Nepoužívať. Interný identifikátor účtu. Potrebuje ho portál kvôli volaniu starších webových služieb.
accountNumber Externý identifikátor účtu. Pozostáva z 9 číslic.
alias Alias účtu. Prílohy z e-mailov odoslaných na [alias]@zp.zelenaposta.sk sú automaticky vložené do prijatých zásielok.
text Textový názov používateľa. Obsahuje názov spoločnosti, ak ide o spoločnosť. V opačnom prípade obsahuje zreťazený titul, meno a priezvisko používateľa.
isValid Indikátor, či je používateľ platný. Používateľ je platný až po potvrdení e-mailu.
isPostpaid Indikátor, či ide o postpaidového používateľa. Postpaidový používatelia nepotrebujú mať kredit, na začiatku mesiaca im Zelená pošta vystaví faktúru.
isCompany Indikátor, či ide o spoločnosť.
address Fakturačná adresa používateľa. Táto adresa je na faktúre.
correspondenceAddress Korešpondenčná adresa používateľa, ak sa odlišuje od fakturačnej adresy.
title Titul pred menom používateľa.
name Meno.
surname Priezvisko.
companyName Názov spoločnosti.
phoneNumber Telefónne číslo.
newsletter Indikátor, či odoberá novinky.
companyIdentificationNumber IČO. Zobrazuje sa na faktúre.
taxIdentificationNumber DIČ. Zobrazuje sa na faktúre.
vatIdentificationNumber IČ DPH. Zobrazuje sa na faktúre.