Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre Android

Inštalovať
Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre iPhone/iPad

Inštalovať

Od 1.6.2019 máme zmenené sídlo na Krasovského 14, Bratislava.

/api/2/postserviscz

Servis, ktorý kopíruje API českého providera PostServis. Základom sú samostatné endpointy pre všetky dostupné služby. Menovite to sú:

Requesty na odosielanie zásielok sú typu multipart/form-data. Ostatné služby majú requesty typu application/x-www-form-urlencoded. Servis je možné volať aj prostredníctvom SOAPu, vhodnejšie je však použiť natívne SOAPové služby na odosielanie zásielok poskytované v API2, konkrétne /api/2/sent a metóda sendMailings.

Farbu tlače je možné zvoliť v parametri odsid, ktorý môže mať hodnoty fb alebo cb.

/api/2/postservisczpass

Servis má podobnú funkciu ako PostServisCZ, avšak požiadavka je v nezmenenej podobe odoslaná priamo na české poskytovateľa PostServis, zásielka teda nebude spracovaná Zelenou poštou. Odosielanie prebieha na adrese:

Testovanie služieb

Na otestovanie funkcionality služieb je odporúčame použiť nástroj Postman, ktorý je dostupný na stiahnutie na tejto adrese: https://www.getpostman.com/. Testovaciu kolekciu a aj vzorové XML je možné stiahnuť na tejto adrese: stiahnuť testovacie súbory do Postmana. Následne stačí upraviť URL (predvolená je localhost adresa) a prípadne aj používateľa s heslom. Po odoslaní requestu sa sa priamo v programe zobrazí aj odpoveď. Pokiaľ request zbehol s chybou 500, pravdepodobne sa jedná o chýbajúci produkt. V takomto prípade je vhodné produkt pridať, prípadne upraviť request tak aby spĺňal požiadavky dostupných produktov (ako napr. duplex, typ obálky a pod.).