Bezpečnosť a garancia

Od nahratia listu do Zelenej pošty až po jeho fyzické podanie na Slovenskej pošte chránime obsah zásielky.

Súkromie Vašich zásielok je v bezpečí

Zabezpečenie v online svete

Celý prenos tlačových dát od Vás do Zelenej pošty je šifrovaný 256 bitovým bezpečnostným certifikátom. Dáta sú spracovávané automaticky bez ľudského zásahu a pri ukladaní zabezpečené tak, aby k nim nemal nikto ďalší prístup.

Bezpečnosť pri fyzickom spracovaní

Celý tlačový a baliaci proces prebieha na automatických linkách. Dbáme na to, aby všetci zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s dokumentami, mali čistý register trestov a boli viazaný mlčanlivosťou.

K dátovému centru nie je povolený vstup s prenosnými zaradeniami a na pracovisku sú striktne zakázané bezdrôtové dátové prenosy.

Legislatíva a hybridná pošta

Dokumenty odoslané cez Zelenú poštu majú rovnaké právne účinky, ako keď sú odoslané bežnou cestou. K zásielke dostanete podacie číslo, ktorým môžete dokladovať odoslanie dokumentu.