Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre Android

Inštalovať
Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre iPhone/iPad

Inštalovať

API2

Úlohou API2 je sprístupniť služby Zelenej pošty klientom tak, aby k nim mohli pristupovať odkiaľkoľvek. Väčšina funkcionality portálu Zelenej pošty je implementovaná práve cez API2. Oproti predchádzajúcemu API1 prináša niekoľko výrazných vylepšení. Okrem rozšírenia počtu služieb patrí medzi tie najpodstatnejšie aj možnosť volať webovú službu ako cez SOAP tak aj REST-like spôsobom.

Dokumentácia REST prístupu k službám sa nachádza na adrese zelenaposta.docs.apiary.io. Na tomto webe je možné vidieť jednotlivé požiadavky a odpovede na ne v JSON formáte. Taktiež môžete jednotlivé služby priamo z tohto webu testovať na vývojovom prostredí Zelenej pošty.

Dokumentácia SOAP prístupu k službám sa nachádza priamo na stránkach Zelenej pošty.

Autentifikácia

Väčšina metód vyžaduje prihlásenie pod používateľským účtom. Autentifikáciu je možné realizovať na HTTP úrovni alebo na úrovni SOAP požiadavky v prípade SOAP-like volania služieb.

HTTP autentifikácia

Pri oboch možnostiach volania služieb je možné využiť HTTP autentifikáciu. V prípade volania služieb REST-like spôsobom je HTTP autentifikácia jedinou možnosťou autentifikácie. SOAP-ové API podporuje aj iné spôsoby autentifikácie. Pri použití HTTP autentifikácie sa používa HTTP hlavička Authorization.

Autentifikovať sa je možné dvoma metódami:

 1. základnou autentifikáciou s autentifikačnou schémou Basic. Ak je napr. meno používateľa Aladdin a heslo je OpenSesame, tak sa pošle hlavička v tvare:

  Authorization: Basic QWxhZGRpbjpPcGVuU2VzYW1l
  

  pričom reťazec QWxhZGRpbjpPcGVuU2VzYW1l vznikol base64-zakódovaním reťazca Aladdin:OpenSesame (t.j. base64encode("$username:$password")).

 2. Autentifikácia tokenom s autentifikačnou schémou Token.

  Authorization: Token $token
  

Služby

Služby sú dostupné na URL adresách:

Krajina URL
SK https://gateway.zelenaposta.sk/api/2/[service]
CZ https://gateway.zelenaposta.cz/api/2/[service]

Zoznam služieb