Zoznam subdodávateľov


Názov subjektu Adresa IČO
Tatra Billing, a. s. Krasovského 3986/14, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 35810572
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 36631124
Zelená pošta CZ s.r.o. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 61460125
Cromwell a. s. Lamačská 22, 841 03 Bratislava 31353746