GDPR

Zelená pošta s. r. o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Zelená pošta s. r. o..

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 09.04.2022.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Zelená pošta s. r. o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Zelená pošta s. r. o..


VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – návštevy (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – uchádzači o zamestnanie (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zákazníci (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia obchodných partnerov (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia objednávateľa (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – zástupcovia partnerských spoločností (appgdpr.sk)
VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA - používanie Cookies a Web (appgdpr.sk)


Zoznam sprostredkovateľov


Názov subjektu Adresa IČO
Tatra Billing, a. s. Krasovského 3986/14, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 35810572
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99 36631124
Zelená pošta CZ s.r.o. Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 61460125
Cromwell a. s. Lamačská 22, 841 03 Bratislava 31353746
COBIT s.r.o. Gorkého 9, 811 01 Bratislava 35931302