/api/2/upvs

/api/2/upvs

Táto služba slúži na správu prijatých zásielok zo štátnej elektronickej schránky.

authorizeDocument

Pre potvrdenie doručenky prijatej zásielky zo štátnej elektronickej schránky je možné použiť metódu authorizeDocument tejto webovej služby. Zásielku je možné zobraziť až po takomto potvrdení.

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <authorizeDocumentRequest xmlns="http://schemas.zelenaposta.sk/api/2/upvs">
      <messageGuid>[string?]</messageGuid>
    </authorizeDocumentRequest>
  </Body>
</Envelope>
Názov parametru Popis
messageGuid ID zásielky, ktorej doručenka sa má potvrdiť. Toto ID je možné získať prostredníctvom služby /api/2/received, konkrétne metódy getDocuments, ktorá ako jeden z parametrov vracia edMessageId.

V prípade ak sa potvrdenie podarí je odpoveď prázdna, inak sa vráti chyba.