Pohotovost s.r.o.

Správa úverov Pohotovost s.r.o.

Spoločnosť Pohotovosť sa zaoberá viac ako 15 rokov poskytovaním pôžičiek. Na Slovensku, má viac ako 70 pobočiek, jej služby ročne využívajú desaťtisíce zákazníkov fyzických a právnických osôb.

Z akých dôvodov posielate korešpondenciu?

Pretože ľuďom požičiavame financie, stretávame sa s klientami, ktorí majú problém s platobnou morálkou. A jedným z krokov v rámci procesu vymáhania pohľadávok je aj posielanie upomienok, predžalobných výziev papierovou poštou. Listy neposielame len neplatičom, posielame listy k osloveniu nových zákazníkov, pomocou hromadnej korešpondencie alebo pri operatívnej dennej pošte našej spoločnosti. Napríklad pri fakturácii.

Ako ste posielali listy, predtým, keď ste začali používať Zelenú poštu?

Keď posielate veľké objemy listov, skôr či neskôr začnete hľadať riešenie. My sme riešenie čiastočne našli v obálkovacom stroji, ktorý sme si zakúpili. Ten nám v začiatkoch pomohol, ale problém riešil len čiastočne – stále sme museli tlačiť, hľadať dostatok obálok, robiť prípravu pre obálkovanie a starať sa o podanie na pošte. Preto sme začali premýšľať o komplexnejšom riešení, ktoré by bolo viac efektívne a samozrejme s minimálnymi nákladmi na vstupe.

Ako posielate poštu teraz?

Listy posielame pomocou aplikácie Zelená tlačiareň, cez ktoré elektronicky dodáme Zelenej pošte dokumenty. Tá zabezpečí fyzickú prácu za nás aj s doručením zásielok na poštu. Jediná naša práca spočíva v presunutí „PDFka“ s listom do aplikácie, kde si sami zvolíme typ poštovného, druh obálky a klikneme na odoslanie.

Aké má pre Vás Zelená pošta hlavné prínosy?

Keď prehliadneme funkciu ako je napríklad prehľadný archív, tak najdôležitejším prínosom je čas. Ten nám šetrí čas tak, že sa nemusíme starať o tlač, tonery, papiere, obálkovanie, ani behať na poštu. A to sa vo výsledku premieta zásadným spôsobom do zníženia našich nákladov.

Martin Hegedüs, Pohotovosť s.r.o.

Vyskúšajte poslať listy cez Zelenú poštu

Pomôžeme Vám dostať modernú poštu do firmy a ušetriť náklady na poštovné aj mzdy.

Kontaktujte nás s dopytom