Anasoft

Anasoft - Vývoj software pre správu nehnuteľností

Spoločnosť ANASOFT vyvíja systém pre správu bytov – DOMUS. Systém sa používa ku správe viac ako 600 000 priestorov v Česku a na Slovensku. V rámci systému sa implementovalo zasielanie výstupov cez Zelenú poštu. Sprostredkovane môže využiť služby Zelenej pošty 250+ zákazníkov používajúcich systém DOMUS.

Z akých dôvodov riešite posielanie pošty?

Pri správe priestorov je potreba doručovať pravidelné výstupy vlastníkom bytov. Ide predovšetkým o zálohový predpis, ročné vyúčtovanie a upomienky.

Ako Vaši zákazníci posielali listy, skôr ako ste sa napojili na Zelenú poštu?

Zákazníci tlačili výstupy na vlastných tlačiarniach, balili do obálok a nosili na poštu. Najnáročnejšie boli ročné vyúčtovania, ktoré sa skladali z niekoľko dokumentov - samotného vyúčtovania, rozúčtovania tepla, fondu opráv a správy o činnosti správcu. Po vytlačení sa tieto dokumenty skladali do obálok niekoľko dní. Správca spravujúci viac ako 5 000 bytov musel mať veľkú zásobu obálok a pomocných brigádnikov.

Ako majú riešené posielanie výpisov teraz?

Teraz si používatelia tlačia zo systému jednotlivé výstupy ako PDF súbory, ktoré sa automaticky skladajú do elektronických obálok. Následne ich systém DOMUS pošle na server Zelenej pošty. Podacie čísla pri doporučených listoch sa automaticky zobrazia pri každej zásielke. Na konci mesiaca od nás príde zákazníkovi faktúra za zaslané zásielky.

Aké má pre Vás Zelená pošta hlavné prínosy?

Efektivita práce pri tlači sa u našich zákazníkov značne zvýšila. Správcovia bytov preniesli poštovné náklady priamo na vlastníkov bytov. Nemohli však preniesť náklady na tlač, pretože ich nevedeli vyčísliť, keď tlačili výpisy na vlastných tlačiarniach. Teraz môžu i náklady na tlač preniesť na vlastníkov. V neposlednej rade získali prehľad o zaslaných listoch.

Jozef Turóci, ANASOFT s.r.o.

Vyskúšajte poslať listy cez Zelenú poštu

Pomôžeme Vám dostať modernú poštu do firmy a ušetriť náklady na poštovné aj mzdy.

Kontaktujte nás s dopytom