Základné ceny

Ceny s DPH zahŕňajú papier, obálky, tlač, balenie a poštovné.

0,00 € Prijímanie zásielok
6,00 € Mesačný poplatok za prijímanie zásielok zo štátnej elektronickej schránky
0,00 € Prvá zásielka zdarma: Zásielka 2. triedy do 50g, Slovensko, jeden list A4 jednostranná čierna tlač
Pohľadnica
1,20 € Pohľadnica, Slovensko
1,74 € Pohľadnica, Česká republika
2,10 € Pohľadnica, Európa
2,22 € Pohľadnica, svet
Zásielky 2. triedy, Slovensko
1,24 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
1,29 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
1,57 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
1,61 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
1,87 € do 500 g, A4 jednostranná čierna tlač
1,91 € do 500 g, A4 jednostranná farebná tlač
Zásielky 2. triedy, doporučene, Slovensko
2,53 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
2,55 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
2,87 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
2,91 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
3,23 € do 500 g, A4 jednostranná čierna tlač
3,27 € do 500 g, A4 jednostranná farebná tlač
Zásielky 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, Slovensko
3,50 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
3,55 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
3,74 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
3,79 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
Zásielky 2. triedy, Česká republika
1,81 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
1,83 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
2,27 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
2,31 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
5,53 € do 50 g, doporučene, A4 jednostranná čierna tlač
Zásielky 2. triedy, Európa
2,17 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
2,19 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
2,99 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
3,03 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
6,25 € do 50 g, doporučene, A4 jednostranná čierna tlač
Zásielky 2. triedy, svet
2,29 € do 50 g, A4 jednostranná čierna tlač
2,31 € do 50 g, A4 jednostranná farebná tlač
3,23 € do 100 g, A4 jednostranná čierna tlač
3,27 € do 100 g, A4 jednostranná farebná tlač
6,73 € do 50 g, doporučene, A4 jednostranná čierna tlač
Iné
0,11 € Ďalší list A4, jednostranná čierna tlač
0,12 € Ďalší list A4, jednostranná farebná tlač

Ešte výhodnejšie pre veľkých odosielateľov

Pokiaľ posielate stovky alebo tisíce listov mesačne, dajte nám vedieť. Stredným i veľkým odosieľateľom poskytneme individuálne zľavy.

Požiadať o špeciálne ceny