Základné ceny poštovného

Ceny s DPH pre bežných užívateľov, ktorí posielajú mesačne menej ako 500 listov.

0,00 € Prijímanie zásielok
6,00 € Mesačný poplatok za prijímanie zásielok zo štátnej elektronickej schránky
0,00 € Prvá zásielka zdarma: Zásielka 2. triedy do 50g, Slovensko, jeden list A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
Pohľadnica
0,00 € Prvá pohľadnica na Slovensko zdarma
1,05 € Pohľadnica, Slovensko
1,50 € Pohľadnica, Česká republika
1,80 € Pohľadnica, Európa
1,90 € Pohľadnica, Ostatné štáty sveta
Zásielky 2. triedy, Slovensko
1,09 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
1,14 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL
1,47 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
1,26 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
1,77 € Zásielka 2. triedy do 500 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
1,81 € Zásielka 2. triedy do 500 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
Zásielky 2. triedy, doporučene, Slovensko
1,92 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
1,94 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL
2,27 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
2,31 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
2,57 € Zásielka 2. triedy do 500 g, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
2,61 € Zásielka 2. triedy do 500 g, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
Zásielky 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, Slovensko
2,73 € Zásielka 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná ČB tlač, doručenková obálka C5
2,78 € Zásielka 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná far. tlač, doručenková obálka C5
2,98 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná ČB tlač, doručenková obálka C5
3,03 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná far. tlač, doručenková obálka C5
Zásielky 2. triedy, Česká republika
1,57 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
1,59 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
1,97 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do Českej republiky
2,01 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do Českej republiky
4,67 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
Zásielky 2. triedy, Európa
1,87 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
1,89 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
2,57 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do Európy
2,61 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do Európy
5,27 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
Zásielky 2. triedy, svet
1,97 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
1,99 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
2,77 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do sveta
2,81 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do sveta
5,67 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
Iné
0,11 € Ďalší list A4, jednostranná ČB tlač
0,12 € Ďalší list A4, jednostranná far. tlač

Ešte výhodnejšie pre veľkých odosielateľov

Pokiaľ posielate stovky alebo tisíce listov mesačne, dajte nám vedieť. Stredným i veľkým odosieľateľom poskytneme individuálne zľavy.

Požiadať o špeciálne ceny