Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre Android

Inštalovať
Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre iPhone/iPad

Inštalovať

Cenník

0,00 € Prijímanie zásielok (aj zo štátnej elektronickej schránky)
0,00 € Prvá zásielka zdarma: Zásielka 2. triedy do 50g, Slovensko, jeden list A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
Pohľadnica
0,00 € Prvá pohľadnica na Slovensko zdarma
0,70 € Pohľadnica, Slovensko
1,00 € Pohľadnica, Česká republika
1,10 € Pohľadnica, Európa
1,20 € Pohľadnica, Ostatné štáty sveta
Zásielky 2. triedy, Slovensko
0,57 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
0,62 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL
1,02 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
1,06 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
1,32 € Zásielka 2. triedy do 500 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
1,36 € Zásielka 2. triedy do 500 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
Zásielky 2. triedy, doporučene, Slovensko
1,46 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL
1,49 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL
1,72 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
1,76 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
2,02 € Zásielka 2. triedy do 500 g, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4
2,06 € Zásielka 2. triedy do 500 g, doporučene, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4
Zásielky 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, Slovensko
2,18 € Zásielka 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná ČB tlač, doručenková obálka C5
2,22 € Zásielka 2. triedy, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná far. tlač, doručenková obálka C5
2,33 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná ČB tlač, doručenková obálka C5
2,37 € Zásielka 2. triedy do 100 g, doporučene s doručenkou do vlastných rúk, A4 jednostranná far. tlač, doručenková obálka C5
Zásielky 2. triedy, Česká republika
1,06 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
1,09 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
1,57 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do Českej republiky
1,61 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do Českej republiky
2,46 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Českej republiky
Zásielky 2. triedy, Európa
1,16 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
1,19 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
1,77 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do Európy
1,81 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do Európy
2,56 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do Európy
Zásielky 2. triedy, svet
1,26 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
1,29 € Zásielka 2. triedy, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
2,17 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka C4, do sveta
2,21 € Zásielka 2. triedy do 100 g, A4 jednostranná far. tlač, dvojokienková obálka C4, do sveta
2,76 € Zásielka 2. triedy, doporučene, A4 jednostranná ČB tlač, dvojokienková obálka DL, do sveta
Iné
0,11 € Ďalší list A4, jednostranná ČB tlač
0,12 € Ďalší list A4, jednostranná far. tlač

Ceny sú s DPH
Pre objemy zásielok 100+ za mesiac poskytujeme individuálne ceny.
Kontakt