Zelená tlačiareň je jednoduchá aplikácia, ktorá posiela za Vás

Listy môžete jednoducho presúvať z plochy alebo rovno odosielať z akejkoľvek aplikácie vo Vašom PC.

Windows Apple Android

Čo Zelená tlačiareň dokáže

Odosielať listy z počítača

Presuňte jeden alebo sto listov do okna aplikácie a kliknite na "Odoslať".

Vyčítať adresy z listu

Nemusíte nič vypisovať. Sama si z Vášho listu vyčíta adresu adresáta.

Rozdeliť hromadné súbory

Hromadný PDF súbor s viacerými zásielkami Vám rozdelí na jednotlivé zásielky.

Pridať prílohu k listom

Presunutím dalšieho PDF súboru na zásielku ho vloží ako další list do obálky.

Zlúčiť rovnakých adresátov

Viacej listov alebo dokumentov na rovnakého adresáta zlúči do jednej obálky.

Vyťažiť dáta z listu

Z dokumentu vie vyčítať akýkoľvek text a uložiť ho do evidencie odoslanej pošty.

Všetko prehľadne archivuje

Odoslanú poštu Vám uloží do archívu spolu aj s podacími číslami.