Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre Android

Inštalovať
Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre iPhone/iPad

Inštalovať

Od 1.6.2019 máme zmenené sídlo na Krasovského 14, Bratislava.

Pristupujte k štátnej elektronickej schránke cez Zelenú poštu

Aktivovať

  1. Zaregistrujte sa alebo prihláste do svojho konta.
  2. Stiahnite splnomocnenie a podpíšte ho pred notárom (všetci konatelia, pokiaľ konajú spoločne).
  3. Pošlite ho späť poštou na adresu Zelená pošta s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava.
  4. Čakajte na notifikačný email o aktivácii.
  5. Správy aj s prílohami budete dostávať na email, do portálu a do mobilnej aplikácie.
  6. Môžete si zapnúť doručovanie prijatých správ cez Slovenskú poštu.

* len pre právnické osoby na príjem správ zo štátnej elektronickej schránky. Odosielanie správ je možné na portáli slovensko.sk