Pristupujte k štátnej elektronickej schránke cez Zelenú poštu

 • Bez čítačky

  Bez čítačky

 • Bez občianskeho preukazu

  Bez občianskeho preukazu

 • Bez inštalácie

  Bez inštalácie

Aktivovať

 1. Zaregistrujte sa alebo prihláste do svojho konta.
 2. Stiahnite splnomocnenie a podpíšte ho pred notárom (všetci konatelia, pokiaľ konajú spoločne).
 3. Pošlite ho späť poštou na adresu Zelená pošta s. r. o., Krasovského 3986/14, 851 01 Bratislava.
 4. Čakajte na notifikačný email o aktivácii.
 5. Správy aj s prílohami budete dostávať na email, do portálu a do mobilnej aplikácie.
 6. Môžete si zapnúť doručovanie prijatých správ cez Slovenskú poštu.

* len pre právnické osoby na príjem správ zo štátnej elektronickej schránky. Odosielanie správ je možné na portáli slovensko.sk