Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre Android

Inštalovať
Zelená pošta pre Android

Zelená pošta pre iPhone/iPad

Inštalovať

Od 1.6.2019 máme zmenené sídlo na Krasovského 14, Bratislava.

Pre firmy

Zefektívnite čas a náklady spojené s tvorbou firemnej pošty. Posielajte poštu cez našu aplikáciu Zelená tlačiareň alebo pripojte sa na naše API.

Vaša firma

Vložte alebo vytlačte zásielky do aplikácie
Aplikácia prečíta adresy
Kliknite na Odoslať


Zelená pošta

Používa prijímateľ Zelenú poštu?
Áno

Odošle
elektronicky

Nie

Vytlačí, vloží do obálky,
podá na pošte


Váš klient

Prijímateľ dostane
vaše dokumenty
elektronicky

Prijímateľ dostane vaše
dokumenty do schránky
vo forme listu


API

Pripojte váš obchodný systém alebo vaše cloudové riešenie na naše API a nemusíte sa už viac starať o vašu odchádzajúcu poštu.