Pristupujte k štátnej elektronickej schránke cez Zelenú poštu

 • Bez čítačky

  Bez čítačky

 • Bez občianskeho preukazu

  Bez občianskeho preukazu

 • Bez inštalácie

  Bez inštalácie

Aktivovať

 1. Zaregistrujte sa alebo prihláste do svojho konta.
 2. Stiahnite splnomocnenie a podpíšte ho pred notárom (všetci konatelia, pokiaľ konajú spoločne).
 3. Pošlite ho späť poštou na adresu Zelená pošta s. r. o., Údernícka 15, 851 01 Bratislava.
 4. Čakajte na notifikačný email o aktivácii.
 5. Správy aj s prílohami budete dostávať na email, do portálu a do mobilnej aplikácie.
 6. Môžete si zapnúť doručovanie prijatých správ cez Slovenskú poštu.

* len pre právnické osoby na príjem správ zo štátnej elektronickej schránky. Odosielanie správ je možné na portáli slovensko.sk